ایده کسب و کار شماره 6: پلتفرم استارتاپ

ایده کسب و کار شماره 6: پلتفرم استارتاپ   در این بخش به بررسی ایده کسب و کار شماره 6 از مجموعه ایده های کسب و کار آموزشی مجموعه  بیزینس کوچینگ آرش اسماعیلی می پردازیم. در ایده شماره 6 به پلتفرم استارتاپ پرداخته میشود. اخطار یک از سه! شاید در نگاه اول این چند ایده‌ کسب و کار چندان با …

ایده کسب و کار شماره 6: پلتفرم استارتاپ ادامه مطلب »