بیزینس کوچینگ با آرش اسماعیلی
ورود/ثبت نام
مرور برچسب

مهارت

کوچینگ چیست؟

کوچینگ یک رابطه دو طرفه بین دو شخص است؛ یک نفر کوچ و نفر دیگر که مراجع است. به شخصی که مراجع جلسه کوچینگ است در زبان انگلیسی "کوچیی" (coachee) میگویند. خیلی وقتها آدم ها کوچینگ را با چیزهای…