کوچینگ چیست؟

کوچینگ یک رابطه دو طرفه بین دو شخص است؛ یک نفر کوچ و نفر دیگر که مراجع است. به شخصی که مراجع جلسه کوچینگ است در زبان انگلیسی “کوچیی” (coachee) میگویند. خیلی وقتها آدم ها کوچینگ را با چیزهای دیگر اشتباه میگیرند، مثلا با منتورینگ، مشاوره، تدریس و انواع دیگر جلسات که بین دو نفر برگزار میشود؛ این درحالیست که کوچینگ هیچکدام از این ها نیست. در این مقاله ما توضیح خواهیم داد که کوچینگ دقیقا چه چیزی هست و چه چیزی نیست.