ایده کسب و کار شماره 9 : محصولات ارگانیک

در این بخش به بررسی ایده کسب و کار شماره 9 از مجموعه ایده های کسب و کار آموزشی مجموعه  بیزینس کوچینگ آرش اسماعیلی می پردازیم. در ایده کسب و کار شماره 9 به محصولات ارگانیک پرداخته میشود.  اخطار یک از سه! شاید در نگاه اول این چند ایده کسب و کار چندان با تصورات شمایی که وارد این صفحه …

ایده کسب و کار شماره 9 : محصولات ارگانیک ادامه مطلب »