ایده کسب و کار شماره 5: بهینه‌ساز مسیریاب

ایده کسب و کار شماره 5: بهینه‌ساز مسیریاب   در این بخش به بررسی ایده کسب و کار شماره 5 از مجموعه ایده های کسب و کار آموزشی مجموعه  بیزینس کوچینگ آرش اسماعیلی می پردازیم. در ایده کسب و کار شماره 5 به بهینه ساز مسیریاب پرداخته میشود. اخطار یک از سه! شاید در نگاه اول این ایده‌ها چندان با …

ایده کسب و کار شماره 5: بهینه‌ساز مسیریاب ادامه مطلب »