ایده کسب و کار شماره 8: سرویس استاک مدیا ایرانی

ایده کسب و کارشماره 8: سرویس استاک مدیا ایرانی   در این بخش به بررسی ایده کسب و کار شماره 8 از مجموعه ایده های کسب و کار آموزشی مجموعه  بیزینس کوچینگ آرش اسماعیلی می پردازیم. در ایده کسب و کار شماره 8 به سرویس استاک مدیا ایرانی پرداخته میشود.  اخطار یک از سه! شاید در نگاه اول این ایده‌ها …

ایده کسب و کار شماره 8: سرویس استاک مدیا ایرانی ادامه مطلب »