ایده کسب و کار شماره 1: آیفون تصویری از راه دور

ایده کسب و کار شماره 1: آیفون تصویری از راه دور   در این بخش به بررسی ایده کسب و کار شماره 1 از مجموعه ایده های کسب و کار آموزشی مجموعه  بیزینس کوچینگ آرش اسماعیلی می پردازیم. در ایده کسب و کار شماره 1 به آیفون تصویری از راه دور پرداخته میشود.  اخطار یک از سه! شاید در نگاه …

ایده کسب و کار شماره 1: آیفون تصویری از راه دور ادامه مطلب »