فروش پکیج ABC

فروش پکیج ABC

  • مدت دوره: ۵۰ ساعت
  • نوع برگزاری: غیرحضوری (ویدیوهای ضبط شده داخل اپلیکیشن)
  • زمان برگزاری: هر زمان و هر مکان با دسترسی دائم و بروز شدن محتوا

نظرات شرکت کنندگان در دوره

اگر میخواهی بدانی این دوره چطور موفقیت تو را تضمین می‌کند ویدیو زیر را ببین

درباره مدرسین دوره

آرش اسماعیلی
محمدرضا ترابیان

ثبت نام در دوره جامع بیزینس کوچینگ ABC

نصب اپلیکیشن بیزینس کوچینگ

نسخه اندروید

نسخه سیب آپ

نسخه وب آپ