بیزینس کوچینگ با آرش اسماعیلی
ورود/ثبت نام

من آرش اسماعیلی هستم

بیزینس کوچ حرفه ای

دو دسته مخاطب اصلی دارم:

اول) افرادی که میخواهند یک کسب و کار راه بیاندازند

دوم) افرادی که میخواهند کسب و کارشان را اصولی پیشرفت بدهند.

[cdb_animated_counter color_scheme=”dark” value=”2+1″ label=”دوره آموزشی”]
[cdb_animated_counter color_scheme=”dark” value=”200+” label=”کوچیی (مراجع)”]
[cdb_animated_counter color_scheme=”dark” value=”4″ label=”اکشن کوچ”]
[cdb_animated_counter color_scheme=”dark” value=”3+” label=”سال سابقه”]